RSMH
 

30 år med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa


De idéer som bär upp den psykiatriska vården idag har sitt ursprung i 1960-talet. Grupper i samhället som tidigare varit tysta började göra sig hörda. En grupp före detta mentalpatienter bildade 1967 tillsammans med andra intresserade Riksorganisationen Mental Hälsa, RMH, som numera heter Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Riksförbundet har alltid arbetat för att förändra psykiatrin, bland annat föreslog man redan i slutet av 1960-talet att det skulle tillsättas en utredning syftande till en statlig utbildning i psykoterapi och samtalsmetodik.

Patientorganisationens ställning ifrågasattes dock av många som menade att förbundet inte borde ha något med den psykiatriska vården att göra. På 1990-talet har dock många av de idéer som RSMH verkat för fått ett betydande genomslag i psykiatrireformen. Genom att renodla några av argumenten och synpunkterna i minnesboken Ett sätt att leva, som jag skrev till RSMH:s 25-års jubileum 1992, ska jag med utgångspunkt i förbundets historia granska denna rörelse, dess traditioner och betydelse.

Tommy Engman


 

Ladda ner RSMHs 30-åriga historia (pdf)
Ladda ner RSMHs historia år för år 1966 - 2004 (pdf)
Ladda ner historien om Nationella hjälplinjen 2002-2012 (pdf)
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa © 2008                                                   Webbansvarig: Marianne Uddenberg | Till toppen

Adress: Instrumentvägen 10 126 53 Hägersten | Tel: 08-12 00 80 40 | Fax: 08-772 33 61 | E-post: rsmh@rsmh.se | Postgiro: 40 62 92-3