RSMH

Välkommen till RSMH

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete - även från Dig som inte själv brukar psykiatrin. Det bästa sättet att stödja oss är att bli medlem.N Y H ET E R   · · ·

PRIO-Nätverket. Läs mer >

Juridisk rådgivning i frågor gällande diskriminering, diskriminering@nsph.se, tfn: 076-555 51 99, 13.00-15.00 mån och ons. 10.00-12.00 tis, tors, och fre Läs mer >

Stöd via chat - för unga i familjer med psykisk sjukdom. Läs mer >

Information till dig
som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Läs mer >

Yttrande över Utredningen om registerutdrag i arbetslivets betänkande Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48). Läs mer >

Yttrande över Utredningen om rätt information i vård och omsorgs betänkande Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23). Läs mer >

Remissyttrande över utkast Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter - slutrapport avsedd att rapporteras till regeringen den 17 december 2014. Läs mer >

Äntligen kan man snabbt och enkelt kolla om ens medicin finns i lager på ett apotek i närheten utan att behöva sitta i telefonkö eller springa från apotek till apotek. 
Den nya tjänsten Lagersaldo hittar du på fass.se.  Läs mer >
 

P Å  G Å N G   · · ·

Nyhetsbrev för januari - Unga som resurs i arbetslivet. Läs mer >

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa © 2008                                                   Webbansvarig: Marianne Uddenberg | Till toppen

Adress: Instrumentvägen 10 126 53 Hägersten | Tel: 08-12 00 80 40 | Fax: 08-772 33 61 | E-post: rsmh@rsmh.se | Postgiro: 40 62 92-3