Framsidebild

Bryt ensamheten!

RSMH är till för dig med erfarenhet av psykisk ohälsa, anhörig eller personal.

Läs mer här

Nyheter

 • Upprop för en bättre psykoterapi

  RSMH har skrivit under ett öppet brev till de olika ministrarna om att psykoterapin måste förbättras. Detta med bakgrund i att rehabiliteringsgarantin fick svidande kritik av Riksrevisionen, bland annat för att sjukskrivna med psykisk ohälsa sällan fick hjälp i tid och då endast erbjöds Kognitiv Beteende Terapi, vilket inte tycks ha hjälpt gruppen. RSMH ställer sig bakom Psykoterapicentrums öppna brev om att fler olika former av psykoterapiformer måste kunna erbjudas inom ramen för rehabiliteringsgarantin och att den psykiatriska vården måste anpassas efter individen. Läs mer här.

  Continue reading »
 • Viktiga ämnen på fullspäckat förbundsråd

  Helgen den 20-22 november hade RSMH förbundsråd. Förbundsstyrelsen och runt 20 representanter från RSMH:s distrikt samlades på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Frågor som avhandlades var bland annat rapporter från distrikten, hur RSMH kan involvera fler unga och hur vi ska arbeta för att människor med psykisk ohälsa inte ska dö 15-20 år i förtid, som idag. Dessutom hade flera talare bjudits in.

  En av dem var Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare. Hon pratade lite om hur psykiatrin sett ut sedan psykiatrireformen och nämnde att mycket av satsningarna som gjorts sedan Milton var projekt, varav vissa var väldigt bra, till exempel projektet Bättre vård och mindre tvång som hade minskat tvångsåtgärderna på de vårdavdelningar som var med. Men ett problem med projekt är att de tar slut, inte förankras i hälften av verksamheten och att endast ett fåtal av brukarna får del av dem. Därför ska regeringen nu istället satsa på långsiktiga lösningar.

  Dessutom tog hon upp att brukarna måste få större inflytande i de olika verksamheterna.

  – Vi involverar inte brukare för att vara schysta utan för att ni har kompetensen. Det behöver förankras lokalt och regionalt, sa Kerstin Evelius.Jimmie Trevett-FR

  En fråga som blev hängande lite i luften var nedskärningarna på öppenvårdspsykiatrin i Dalarna, vilket har lett till att slutenvården blir allt mer överbelastat, så pass att patienterna måste sova på madrasser. Ett kortsiktigt tänk, ansåg Anette Kruse, ombud från RSMH:s distrikt i Dalarna, vilket Kerstin Evelius verkade hålla med om, men inte gav något råd om hur situationen kunde lösas.

  Förutom Kerstin Evelius kom även Stefan Johansson från Funka Nu för att prata om avslutade och pågående forskningsprojekt som RSMH, Funka nu och Kungliga Tekniska Hägskolan, KTH arbetar med. I dessa undersöks olika hinder för psykiskt funktionsnedsatta att delta i samhället, bland belyses alla hundratals möten varje år som sjukskrivna personer måste springa på i stället för att få vila och rehabilitering så att de kan må bättre. Dessutom betonas bristen på datorer för personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilket är ett demokratiskt problem då mycket av samhällsservicen från myndigheterna har digitaliserats idag.

  Annika Bostedt, projektledare på RSMH, pratade om hur RSMH kan bygga en verksamhet för unga och unga vuxna utifrån projekten Ung kraft och Unga som resurs i arbetslivet. Dessa är och har varit lyckade.

  Dessutom rapporterade varje ombud från sina distrikt och budgeten, jämställdhetspolicy och verksamhetsplanen för 2016 fastställdes. I den sistnämnda nämndes att RSMH ska arbeta med Jämlik Hälsa som huvudfokus under 2016 när det gäller opinionsbildande arbete. Detta eftersom personer med psykisk ohälsa idag dör 15-20 år tidigare än övrig befolkning. Orsakerna kan till exempel vara dålig privatekonomi, brist på psykosociala insatser i kommunerna och diskriminering i vården – man blir inte trodd på när man har ont i kroppen för man har en psykiatrisk diagnos, vilket Socialstyrelsen uppmärksammat i en rad rapporter.

  Hur RSMH skulle utforma sitt arbete med Jämlik Hälsa diskuterades gruppvis under lördagseftermiddagen. Målet med opinionsarbetet är att vi ska påverka regeringen och deras kommission [ http://kommissionjamlikhalsa.se/sv/kommissionen ] för jämlik hälsa så att det genomförs ordentliga åtgärder som förbättrar hälsan för våra grupper.

  KristinaOchKerstin

  Kristina Båth Sågänger, kanslichef på RSMH:s förbundskansli, och Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare.

   

  PaulinaFrågar

  Paulina Tarabczynska frågade Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare, om möjlighet att plugga med bibehållen aktivitetsersättning. Många med psykisk ohälsa har ju missat saker i grundskolan eller gymnasiet som de senare behöver ta igen till exempel på Komvux och folkhögskolor. Kerstin Evelius, Regeringens psykiatrisamordnare, svarade att hon höll med om att alla måste få en rimlig chans att ta igen studierna, men även om de tittar över aktivitetsersättningen just nu, visste hon inte när eller om dessa regler skulle ändras.

  Gruppdiskussioner2

  Det blev intensiva diskussioner när grupperna pratade om hur RSMH skulle jobba opinionsbildande med frågan Jämlik Hälsa. Här Anna-Karin Ericsson i mitten till vänster.

   

  Gruppdiskussioner1

  Anette Kruse till höger, lyfte frågan om nedskärningarna av den psykiatriska öppenvården i Dalarna.


  Vårdanalys

  Karin Sandström, utredare på Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, berättade om rapporten Sjukt engagerad, som är en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen. Hon tog bland annat upp att medlemmarna i föreningar ofta efterfrågar umgänge och stöd från föreningen, såsom RSMH:s kamratstöd, men för att få statsbidrag ställer regeringen krav på att föreningarna ska jobba intressepolitiskt (med påverkansarbete).

  Gruppdiskussioner

  Många gruppdiskussioner hölls på förbundsrådet, här på frågor som ställdes av Karin Sandström, utredare på Vårdanalys.

   

  Gruppdiskussioner3

   

  Många gruppdiskussioner hölls på förbundsrådet, här på frågor som ställdes av Karin Sandström, utredare på Vårdanalys. Khai Chau i mitten lite till vänster.

   

  Continue reading »
 • Vi kräver tydligare svar kring aktivitetsersättningen

  Unga med psykisk funktionsnedsättning får ofta aktivitetsersättning, men den fick nyligen svidande kritik för att inte uppfylla sitt syfte. Regeringens svar till Riksrevisionen, som gjorde granskningen, är inte särskilt övertygande. Handikappförbunden, där RSMH ingår, efterlyser nu starkare politiska initiativ för att skapa bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning att kunna studera eller jobba.

  Läs pressmeddelandet här.

  Läs debattartikel i Dagens Arena här.

   

  Continue reading »

RSMHbloggen

 • Bättre ekonomi – viktigt för att uppnå Jämlik Hälsa
  true
  I helgen hade RSMH förbundsråd, där förbundsstyrelsen och runt 20 representanter från RSMH-distrikten träffades. Många viktiga frågor behandlades och en av dessa var Jämlik Hälsa. Idag dör personer med psykisk ohälsa i snitt 15-20 år i förtid jämfört med övrig befolkning. För att detta ska få ett stopp var många av distriktsrepresentanterna eniga om att en viktig faktor är bra möjligheter till arbete, studier och ekonomi. Utan dessa sociala sammanhang riskerar vi att bli ensamma, vilket i sin tur förvärrar den psykiska ohälsan, men också den fysiska hälsan, vilket har visat sig i studier. Ytterligare sätt att bryta ensamheten är  lite mer pengar i plånboken. Det möjliggör att du kan du fika med vänner, bjuda på middag och hälsa på släktingar i... Read more »

Tidning om psykisk hälsa

REV 1504_OMSLAG

Unga som resurs 

UngaSomResurs

Projektet Unga som resurs i arbetslivet syftar till att stödja unga mellan 16-30 år som på egna villkor vill slutföra din utbildning/enstaka ämnen som man inte kunnat göra på grund av psykisk ohälsa. Metoden bygger på Supported Education som är framtagen i USA.

Psykisk ohälsa

Foto-maskrosor-fyrkantig-breddareHär kan du läsa om symtom och behandlingar för olika former av psykisk ohälsa. Dessutom får du möta personer som berättar om sina egna erfarenheter.

RSMH utbildning


RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och bla återhämtning, bemötande och psykisk hälsa.

Låsta institutioner

Inlåst – men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt med Civil Rights Defenders.

Brukarrevison

Du som har ett företag eller en verksamhet för brukare kan göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed ge dem ett bättre bemötande.