Framsidebild

Bryt ensamheten!

RSMH är till för dig med erfarenhet av psykisk ohälsa, anhörig eller personal.

Läs mer här

Nyheter

 • Teamledare till brukarrevisorer sökes

  RSMH söker tillsammans med Nätverket för psykisk hälsa, NSPH, tre teamledare till Stockholm, Skåne och Värmland. Tjänsterna är 50% projektanställning under 2015 med eventuell fortsättning. Teamledaren ska ansvara för det operativa arbetet för en grupp om ca sju arvoderade/timanställda brukarrevisorer, som granskar och utvärderar olika verksamheter inom myndighetsutövning, vård, stöd och omsorg från ett brukarperspektiv. Sista ansökningsdatum är den 23 mars. Läs mer här.
  Läs vidare »
 • Välkommen till studiedag om socialtjänstlagen!

  Den 20 maj anordnas en heldag med seminarier om socialtjänstlagen ”Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter”. Anordnare är svensk social politisk förening och RSMH är medarrangör. Läs vidare>>  Välkommen till studiedag
  Läs vidare »
 • Kongress 8-10 maj 2015

  Möjligheten att anmäla deltagare till kongressen är förlängd till den 10 mars. Vid årsmötet i februari bestämmer föreningen vilka som ska vara med på RSMH:s kongress 2015. Skicka din anmälan (se bifogad anmälningsblankett) till RSMH:s förbundskansli senast den 10 mars. Läs vidare »
  Läs vidare »

RSMHbloggen

 • Dags att klyva psykiatrin!
  true
  Jag har nu haft uppdrag som brukarföreträdare i ett drygt decennium. De första åren skördade jag och min förening helt klart en del framgångar i vår samverkan med en av de psykiatriska klinikerna i Göteborg. Vi medverkade i personalens internutbildning, vi utformade riktlinjer för psykosvården, vi konstruerade patientenkäter och vi utarbetade modeller för arbetet vid akutmottagningen. Allt i konstruktivt samråd med klinikens företrädare. Under årens lopp, och efter en stor omorganisation av psykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har det blivit allt svårare att få till ett fungerande samarbete och få gehör för RSMH:s socialpsykiatriska perspektiv. Dels har den biopsykiatriska dominansen blivit allt starkare, med påföljande ointresse för socialpsykiatriska synsätt. Dels har motsättningarna mellan dessa två huvudriktningar blivit allt tydligare och skapat låsningar... Read more »

Tidining om psykisk hälsa

Revansch

Unga som resurs 

UngaSomResurs

Projektet Unga som resurs i arbetslivet syftar till att stödja unga mellan 16-30 år som på egna villkor vill slutföra din utbildning/enstaka ämnen som man inte kunnat göra på grund av psykisk ohälsa. Metoden bygger på Supported Education som är framtagen i USA.

Psykisk ohälsa

Foto-maskrosor-fyrkantig-breddareHär kan du läsa om symtom och behandlingar för olika former av psykisk ohälsa. Dessutom får du möta personer som berättar om sina egna erfarenheter.

RSMH utbildning


RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och bla återhämtning, bemötande och psykisk hälsa.

Låsta institutioner

Inlåst – men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt med Civil Rights Defenders.

Brukarrevision

Du som har ett företag eller en verksamhet för brukare kan göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed ge dem ett bättre bemötande